Bydeler i Oslo

Oslo kommune sine bydeler er en forutsetning for etablering av nye bydelsfedregrupper i Bydelsfedres grunnutdannelse, og for å formidle det tilbudet vi tilbyr. Våre bydeler:

Bydelstjenester

Skolehelsetjenesten, Åpne Barnehager i Oslo, Helstestasjoner i Oslo, Helsestasjoner for ungdom i Oslo, Link Oslo, Frisk liv og mestring, Områdeløft Trosterud og Haugerud i Alna Bydel, Groruddalssatsningen, Oslo Frivilligsentraler, Osloskolen. 

Våre samarbeidspartnere

Oslo kommuneNAV
Groruddalssatsingen
Deichmanske bibliotekOslo frivilligsentraler