Verdifulle bidrag

Din støtte går til å skape felleskap mellom menn og bane vei for dem der hvor det offentlige ikke kan nå. Bydelsfedre støtter og hjelper andre menn til å bli aktive medborgere i lokalsamfunnet og styrker menn, deres familier og deres felles integrasjon i samfunnet vårt.

Vi settes stor pris på all støtte - om det skulle være i form av donasjoner eller en like på Facebook og Instagram

Takk for din støtte!

Kontonummer: 15065485718