Bydelsfedre-konseptet bygger på følgende seks verdier: 

Anerkjennelse

Respekt

Tillit

Likeverd

Mangfold

Ansvar

Verdiene er fundamentet for alt arbeid som blir utført i regi av Bydelsfedre, og for alle relasjoner mellom menn, familier, bydelsfedre og fagpersoner.

Vil du vite mer om de fire fasene i Bydelsfedre-konseptet?

Ta kontakt med oss for detaljer om hva som skjer i hver fase, og om modulene i grunnutdannelsen.