Samtaleskjema

Etter hver samtale du har som bydelsfar fyller du ut et skjema med informasjon om hva du dere har snakket om og hvilke tjenester du har informert om. Samtaleskjemaet fylles enkelt ut på mobil ved å huke av på ulike svaralternativer. Informasjonen sendes til Bydelsfedre sentralt som lager statistikk over samtalene.

Aktivitetsskjema

Aktivitetsskjemaet brukes på tilsvarende måte etter at en bydelsfar eller Bydelsfedre-foreningen har arrangert en aktivitet. Aktivitetene kan for eksempel være ulike kurs, temakvelder eller treningsgrupper.