I 2018 stiftet Nasreen Bydelfedre Norge som organisasjon etter stor etterspørsel fra menn som ønsket et liknende tilbud som Bydelsmødre. Allerede ved oppstart av Bydelsmødre i 2016 hadde hun tanker om å starte Bydelsfedre. Hun så viktigheten av fars rolle i oppdragelsen av barn og viktigheten av at menn kjente til sine rettigheter. I 2019 startet hun opp «Dialog cafe» i Bydel Alna etter ett innspillsmøte , hvor 50 fedre deltok fra hele Oslo. Dette var første utspring av Bydelsfedre. I dag driftes Bydelsfedre som et prosjekt under Bydelsmødre Norge, fordi vi ikke har ferdigutdannede grupper enda. I løpet av utgangen av 2021 regner vi med at de ferdigutdannede bydelsfedre foreningene inngår i paraplyen Bydelsfedre Norge.