Har du fått med deg pappakampanjen?

04.11.2020

Som en del av Bydelsfedres kampanje "Fordi far er viktig", kan du hver fredag lese et mini-intervju med en pappa på deres Facebook-, Twitter- og Instagram-side. Han forteller litt om hva som er viktig for ham i farsrollen, og om hvilke utfordringer og fordommer man kan møte som far med minoritetsbakgrunn. Målet med kampanjen er å synliggjøre gode rollemodeller og å skape en samtale om den viktige farsrollen. Fordi far er viktig!

Vil du være med? Eller kjenner du en god far vi bør snakke med? Ta kontakt med oss på info@bydelsfar.no.

Og følg med på Facebook, Instagram og Twitter hver f redag!

Et par av pappaene kan du også møte her:

Abdullah Alsabeegh

Abdullah er 34 år og politiker for Arbeiderpartiet i bydel Søndre Nordstrand. Hans familie kommer opprinnelig fra Bahrain. Han er også far til en jente på ett år.

"Å være pappa betyr ansvar. Jeg må være et godt forbilde for min datter og alltid stille opp for henne. Å være pappa betyr å gi masse kjærlighet. For barn skal oppleve å være det viktigste i foreldrenes liv. Min datter er nysgjerrig, og hun liker å utforske. Det fyller pappahverdagen med glede.

Vi trenger mer forskning på menn med flerkulturell bakgrunn. Vi trenger også at flere menn med flerkulturell bakgrunn forteller om seg selv og sine hostorier. Jeg var selv med å skrive om min far i boka "Kjære bror". Målet med antalogien var blant annet å knuse noen av de etablerte stereotypene. Kunnskap forandrer alt."

#fordifarerviktig

Monta Saleem

Monta er 31 år og fra Oslo. Han er opprinnelig fra Irak og jobber i som miljøterapeut. Til daglig er han også far til en jente på 1,5 år.

"Å være pappa handler om å bli kjent med seg selv. Da er det viktig å stille seg disse spørsmålene: Hva slags pappa er jeg og hva slags pappa ønsker jeg å bli? Jeg vil innbille meg at jeg er den pappaen som gjør alt i min makt for at min datter har det bra og blir en god samfunnsaktør. Emosjonell involvering er noe jeg setter i høysetet.

Det finnes minoritetsfedre som ikke er der nok for sine barn, men det gjelder også etnisk norske fedre. Årsakene til lite tilstedeværelse er sammensatte og mange, men jeg vil tro at det i stor grad handler om sosioøkonomiske forskjeller.

Det beste jeg vet om min far er at han er hardtarbeidende og følger opp sine barn gjennom kjærlighet, tålmodighet, og forståelse. Det finnes en underliggende årsak til at jeg er den jeg er i dag, og det er takket være min fantastiske far."

#fordifarerviktig