Hurra! Norge har hått sine første bydelsfedre! 

På tirsdag mottok landets aller første bydelfedre diplom fra selveste Ordfører Marianne Borgen. Det var duket for høytidelig mottakelse på rådhuset og de 27 nyutdannede bydelsfedrene var dagens hedersgjester. 

I sommer satte to engasjerte og motiverte grupper i gang sin reise som bydelsfedre, og i flere måneder har de møttes jevnlig nettopp for å ruste seg med kunnskapen de skal bruke for å bidra til dette gode fellesskapet. De har hatt gode refleksjoner, konstruktive diskusjoner, viktige spørsmål, identifisert utfordringer, og ikke minst – skissert løsninger. Gjennom en solid grunnutdannelse har de to gruppene fra Bydel Alna og Bydel Østensjø nå blitt bydelsfedre – klare til å ta det første steget ut som frivillige ressurspersoner i sine nærmiljøer. Disse fedrene har ikke bare uttrykt et ønske om å utgjøre en positiv forskjell, men de har også tatt et aktivt steg for selv å være den endringen de ønsker å se i sine nærmiljøer. Det står det stor respekt av og vi er inderlig stolte av våre flotte bydelsfedre, og for at de når ta med seg dedikasjonen videre i sitt frivillige arbeid som bydelsfedre. 

Bydelsfedre Norge ønsker også å takke ordfører Ordfører Marianne Borgen for hennes generøsitet og gjestfrihet. Vi er dypt beæret over at ordføreren har gitt fra sin verdifulle tid og tatt imot bydelsfedrene på rådhuset. Siden oppstarten av den første bydelsmødre-gruppen i 2016, har ordføreren vært en av våre største støttespillere, og vi er dypt takknemlige for at støtten også strekker seg til Bydelsfedre Norge. Dette betyr utrolig mye både for bydelsfedrene og for organisasjonen Bydelsfedre Norge. En stor takk også til ordførerens kontor som har stelt i stand den ærverdige seremonien for oss. 

Bydelfedre Norge ønsker å trekke frem den helt essensielle og omfattende støtten vi har fått fra bydelene Alna og Østensjø. Bydelfedre-innsatsen hadde ikke vært mulig uten bydelenes tro på organisasjonens konsept, våre visjoner og målsettinger, og uten deres store tillit til oss.  

Fra aller første stund har bydelene jobbet tett sammen med oss for å forankre konseptet lokalt i sine bydeler, og de har lagt inn betydelige ressurser i Bydelsfedre-innsatsen. Vi er evig takknemlig for støtten og for at de tror så sterkt på oss og det vi forsøker å få til for våre lokalsamfunn. 

Landets 27 første bydelsfedre er kunnskapsrike og har evnen til å være gode forbilder, mentorer og motivatorer for andre menn. De er den sanne definisjonen av hva en bydelsfar er; menn som bringer kunnskap, håp og positiv forandring i andre menns liv. De er gode og viktige rollemodeller for sine barn, familie, og ikke minst for andre barn og unge, familier og menn i sine nærmiljø, og vi er alle veldig stolte av dem.  

Gratulerer så mye!