Nasreen Begum

    Ildsjel og grunnlegger av Bydelsmødre og Bydelsfedre. Hun har 21 års erfaring med frivillig arbeid. I 2018 stiftet Nasreen Bydelfedre Norge som organisasjon etter stor etterspørsel fra menn som ønsket et liknende tilbud som Bydelsmødre. 

    Tehrim Amed

    Tehrim har bachloregrad i statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun har jobbet tett sammen med initiativtaker Nasreen Begum siden 2011. Tehrim har 10 års erfaring fra frivillig sektor. Hun har påtatt seg en rekke verv og jobbet seg opp i organisasjonen. I prosjektets startsfase sitter hun som nestleder i Bydelsfedre Norge. Hun har ledet innspillsmøte for oppstart av Bydelsfedre samt jobbet med Bydelsfedrenes dialogcafé og ledet arrangementer og sammenkomster i regi av Bydelsfedre. Hun har også tatt initiativ til og forestått politisk formidlingsarbeid om Bydelsfedre til politikere og samarbeidspartnere