Bydelsfedre Norge

Målet til Bydelsfedre er å forebygge utenforskap blant barn og unge ved å styrke fedres deltakelse i dere hverdag, og bidra til bedre livskvalitet blant menn med minoritetsbakgrunn. 

Bydelsfedre

Bydelsfedre er ressurssterke frivillige menn og fedre, og som har et brennede engasjement for sine lokalsamfunn. Bydelsfedrene har primært etnisk minoritetsbakgrunn og de behersker flere språk. For å kvalifisere som bydelsfedre, gjennomgår de et omfattende opplæringsprogram på åtte moduler som omhandler temaer som blant annet barneoppdragelse, familie, samfunn og helse. Etter fullført opplæring går bydelsfedrene i gang med sitt arbeid for å styrke menn i sine nettverk og som synlige brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.

Nyheter